Tuesday

Biasiswa I Scholarship for Malaysian 2014(i)


BIASISWA TUNKU ABDUL RAHMAN (BTAR)
Biasiswa berprestij dan eksklusif ini ditawarkan kepada pelajar cemerlang dan berbakat kepimpinan yang tinggi. Ianya memberikan sokongan kewangan kepada bakal graduan yang mengikuti pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di IPTA mahupun IPTS dalam negara. Penerima biasiswa ini digelar Tunku Scholars.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
(a) Syarat Asas

(i) Warganegara Malaysia
(ii) Umur tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan
(b) Syarat Kelayakan Akademi dan Ko-kurikulum
(i) Pelajar lepasan STPM / Asasi / Matrikulasi / Diploma* yang mencapai PNGK 3.50 dan ke atas
(ii) Permohonan juga dibuka kepada bakal graduan yang sedang dalam pengajian sepenuh masa ijazah sarjana muda di IPT tempatan dalam Negara jika mencapai PNGK 3.50 dan ke atas, dan masih berbaki sekurang-kurangnya 2 tahun pengajian.
(iii) Kepujian tinggi dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM.
(iv) Memiliki ciri-ciri kepimpinan yang terserlah dan penyertaan yang yang aktif dalam aktiviti ko-kurikulum, terutamanya di peringkat luar sekolah atau university.
* pemberian BTAR tertakluk kepada pemohon diterima masuk ke IPT tempatan dalam negara.
(c) Syarat Tambahan
Penerima BTAR diperlukan berkhidmat untuk negara sekurang-kurangnya lima (5) tahun selepas tamat pengajian yang ditaja.

KADAR BIASISWA
Kadar biasiswa adalah mengikut kadar yang berkuat kuasa semasa.
PERMOHONAN
Tarikh permohonan dibuka : 1 Mac 2014
Tarikh permohonan ditutup : 31 Mac 2014
Hanya calon yang telah disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk temuduga. Pemohon yang tidak dihubungi selepas 3 bulan daripada tarikh tutup permohonan dianggap tidak berjaya.

______________________________________________________________________


Yayasan Pendidikan Bistari Scholarship
Organisation TypePrivate Sector / Organisation
Fund TypeScholarship
Sponsored ByYayasan Pendidikan Bistari
Organisation Addressyayasanpendidikanbistari@gmail.com
Detailed description
 • Malaysian citizen, aged below 25 years.
 • High academic achievement(s).
 • Active in extracurricular activities.
 • Recommendation by the school principal or headmaster would be advantageous.


SPM
 • 10As or more (full scholarship)
 • 9As (75% rebate on tuition fees)
 • 8As (50% rebate on tuition fees)
STPM / GCE A-Level
 • 4As (full scholarship)
 • 3As (75% rebate on tuition fees)
 • 2As (50% rebate on tuition fees)
UEC
 • 10As or more (full scholarship)
 • 9As (75% rebate on tuition fees)
 • 8As (50% rebate on tuition fees)


Closing Date: 30th June 2014
Deadline30th June 2014